Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


38/2011
ΠΡΩΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΝΟΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
« Σ. Ε. Ε. Ν. Π. »
ΜΑΤΖΑΒΑ 27  ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ  τ.κ. 22200  Τηλ. 2791025021
Αρ. Απόφ. Πρωτ. Τρίπολης  38/2011Αρ. Πρωτοκόλλου  ….….                          Μεγαλόπολη     12  Οκτώβρη  2011

  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ: Εκλογές Σωματείου - Πρόγραμμα Αρχαιρεσιών

Συνάδελφοι,
Η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας στις 7 Οκτωβρίου αποφάσισε την προκήρυξη αρχαιρεσιών (εκλογών) για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων για Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας – ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ.
Με τις εκλογές αυτές καλούμαστε να εκλέξουμε νέο Δ.Σ., το οποίο θα διοικεί το σωματείο μας για τρία (3) χρόνια. Το Δ.Σ. αποτελείται από 11 τακτικά και 11 αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας. Σε περίπτωση κενώσεως έδρας αυτή καλύπτεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος σε σειρά κατάταξης ψήφων. Ταυτόχρονα με την εκλογή του νέου Δ.Σ., με το ίδιο εκλογικό σύστημα και για τον ίδιο χρόνο, θα εκλεγεί και η Εξελεγκτική Επιτροπή, που αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη.
Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών εκλέχτηκε Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους συναδέλφους (παρατίθενται τα τηλέφωνά τους για οποιαδήποτε επικοινωνία):

Γεωργόπουλος  Γεώργιος       του       Παναγιώτη      τηλ.      6930789639
Κεντιστός          Αριστομένης του       Πέτρου            τηλ.      6974269114 
Κουράτου          Αννούλα        του       Ευθυμίου        τηλ.
Στράγκας           Ηλίας             του       Γεωργίου         τηλ.      6936699223
Τρίγκας              Αντώνιος       του       Αθανασίου      τηλ.      6937413068
Χάβαρης            Βασίλειος      του       Σταματίου        τηλ.      6973315813
Σταθόπουλος     Αριστομένης του       Γεωργίου         τηλ.      2621034761
Σχετικά με την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών η εφορευτική επιτροπή ανακοινώνει τα εξής:

1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ
Ο τόπος και χρόνος για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, όπως αυτά αποφασίστηκαν από την Γενική Συνέλευση του σωματείου είναι :

Πέμπτη  3 Νοεμβρίου 2011  Μεγαλόπολη, Ορ. Ψαθί - Καντίνα      ώρες  7:00-15:00 
Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2011 Μεγαλόπολη, ΑΗΣ Α΄ – Καντίνα   ώρες  7:00-18:00
Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2011 Πάτρα, ΔΕΗ Ακτή Δυμαίων 15       ώρες 12:00-18:00
Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2011 Πύργος, ΔΕΗ Παπαγεωργίου          ώρες 12:00-18:00


  
2. ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη του σωματείου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο, όπως προβλέπει το καταστατικό.
Ο χρόνος υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου ώρα 17.00. Όσοι επιθυμούν μπορούν να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους για το Δ.Σ., την Εξελεγκτική Επιτροπή και Αντιπροσώπων για δευτεροβάθμιες Οργανώσεις στα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής μέχρι την παραπάνω προθεσμία, με έγγραφο και κοινή δήλωση, αν πρόκειται για συνδυασμό, και με ατομική έγγραφη δήλωση, αν πρόκειται για μεμονωμένο υποψήφιο, τα οποία θα προμηθευτούν από την Εφορευτική Επιτροπή.
Η Εφορευτική επιτροπή ανακηρύσσει τους υποψήφιους και καταρτίζει το ψηφοδέλτιο ή τα ψηφοδέλτια τα οποία πρέπει να είναι τυπωμένα πέντε  (5) ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες  Επίσης με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής τοιχοκολλείται στα γραφεία του σωματείου πίνακας των υποψήφιων και των συνδυασμών.

3. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλα τα μέλη του σωματείου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο, όπως προβλέπει το καταστατικό.
Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη του ασφαλιστικού βιβλιαρίου ή  του εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου του συνδικάτου ή της αστυνομικής ταυτότητας.
Οι επιτρεπόμενοι σταυροί προτίμησης δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από ένδεκα (11) για το Δ.Σ. και τρείς (3) για την Ε.Ε., για τα δευτεροβάθμια όργανα απεριόριστοι.Η Εφορευτική Επιτροπή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου